Energetický certifikát

Home  >>  Tovar  >>  Energetický certifikát

Energetický certifikát

31
Kvě,2023

off

Energetická certifikácia budov pozostáva z jednotlivých krokov, ktoré vedú k vypracovaniu dokumentu, ktorý hovorí o predpokladanej spotrebe energie v danom priestore. Energetický certifikát upovedomuje o možnosti šetrenia s energiou v daných priestoroch, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na účtoch. Energetický certifikát je povinné vystaviť v prípade novostavieb, rekonštrukcií alebo kolaudácií akýchkoľvek priestorov. Či už ide o obytné domy alebo byty, kancelárske priestory, administratívne budovy, školy, nemocnice, reštaurácie. Vo všetkých prípadoch sa vyžaduje energetický certifikát.

novostavba

Energetická certifikácia budov https://www.certifikaciabudovy.sk/energeticky-certifikat/ je nami poskytovaná služba, ktorá vám zaručí kvalitné vypracovanie s istou možnosťou vhodnejšieho hospodárenia a šetrenia v spotrebe energie. K vypracovaniu energetického certifikátu potrebujeme dodať projekty a množstvo iných relevantných podkladov, na základe ktorých sa dopracujeme k požadovanému výsledku.

Naše kontaktné údaje nájdete na našej webovke. Sme pripravení k spolupráci s vami. Tím profesionálnych pracovníkov v danej oblasti pracuje zodpovedne. So svedomitým prístupom našich pracovníkov máte potrebný dokument, ktorého vystavenie vyplýva zo zákona v našej krajine, hotový v priebehu niekoľkých pracovných dní. Dodáme vám originál energetického certifikátu poštou ako aj kópiu v elektronickej forme.

bývanie v prírode

Budova je zaradená do príslušnej energetickej triedy. Energetický certifikát je podpísaný fyzickou osobou, ktorá ho vypracovala a uznaný v rámci členských štátov Európskej únie. Pri vypracovaní energetického certifikátu sa do úvahy berie predpokladaná spotreba teplej vody, elektriny, plynu, ktorá sa určí na základe istých parametrov a výpočtov.

V súčasnosti čoraz viac mladých rodín prechádza na jednoduchý spôsob života, ktorý je v súlade s prírodnými cyklami a ohľaduplný k životnému prostrediu. Príroda vibruje energiou, v ktorej by sme istým spôsobom všetci chceli žiť. Napojenie sa na prírodné zdroje a využívanie obnoviteľnej energie smeruje k novodobému spôsobu života vo väčšej radosti a ľahkosti pre tých, ktorí sa rozhodli pre daný spôsob života.