Ako vykonať zmenu v OR?

Home  >>  Firmy  >>  Ako vykonať zmenu v OR?

Ako vykonať zmenu v OR?

17
Zář,2022

off

Počas podnikania môžu nastať viaceré zmeny, ktoré si vyžadujú riešenie zákonom určeným, predpísaným spôsobom. Rozhodli ste sa o rozšírenie predmetu podnikania sro Ezmluva vo svojej spoločnosti s ručením obmedzeným? Či už ide o rozšírenie alebo vymazanie niektorých predmetov podnikania, ide o zmenu v Obchodnom registri, ktorá sa vykonáva celkom často. Čo všetko budete musieť splniť pri vykonaní zmien v spoločnosti s ručením obmedzeným, a na čo si dávať pozor?

Pri s. r. o., ktorá má len jedného konateľa, je založená na základe zakladateľskej listiny, stačí rozhodnutie jedného spoločníka. Pri spoločnosti, ktorá má viac konateľov, je potrebné zvolať Valné zhromaždenie. Ak sa chystáte zmeniť, respektíve rozšíriť predmety podnikania musíte mať Osvedčenie o živnostenskom oprávnení ako pre fyzické aj pre právnické osoby, ktoré vydáva úrad, resp. ho vybavíte na jednotnom kontaktnom mieste (JKM).

podnikanie

Kroky, ktoré musíte podniknúť pri zmene v Obchodnom registri

1. Živnosť

Pri zmene, resp. rozšírení svojho predmetu podnikania, potrebujete v prvom rade získať Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, že máte spôsobilosť danú činnosť vykonávať. Živnosť vybavíte na príslušnom úrade, kde je odbor živnostenského podnikania. Alebo si o ňu jednoducho požiadate elektronicky.

2. Valné zhromaždenie

V spoločnosti s ručením obmedzeným je najvyšším orgánom Valné zhromaždenie. Pri každej chystajúcej sa zmene v Obchodnom registri je povinné, aby konateľ spoločnosti zvolal Valné zhromaždenie, na ktorom sa prerokujú všetky požiadavky, odsúhlasí sa vykonanie rokovanej zmeny. Valné zhromaždenie musí taktiež rozhodnúť o zmene spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny.

zákon

3. Živnostenský úrad

Následné rozhodnutie, ktoré sa vykonalo na Valnom zhromaždení je povinnosťou ohlásiť na Živnostenskom úrade. Po tomto úkone sa môže pristúpiť k zápisu rozšírenia predmetu podnikania v Obchodnom registri. Pripravte si živnostenské oprávnenia, zápisnicu z valného zhromaždenia a návrh na rozšírenie predmetu podnikania v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Jednoduchšou možnosťou na vykonanie tohto zdĺhavého procesu je zariadiť si zmeny v or.