Oheň môže zničiť majetok, ale aj životy

Home  >>  Oheň môže zničiť majetok, ale aj životy

Oheň môže zničiť majetok, ale aj životy

22
Srp,2022

off

Odolnosť materiálov voči ohňu je základnou požiadavkou pri navrhovaní budov z hľadiska protipožiarnej ochrany, okrem toho sa vytyčujú únikové cesty a navrhujú aj požiarne uzávery, pod tým rozumieme okná, dvere, ale aj steny či dokonca celé fasády. Vyžaduje sa ich certifikát z niektorého renomovaného inštitútu v Európe, okrem rámov musí vyhovovať aj zasklenie.

Moderné systémy ochrany pre ohňom

Požiadavkám vyhovuje systém spoločnosti ALUPROF, ktorý je dodávateľom a realizátorom týchto konštrukcií na mnohých stavbách sveta, v praxi už fungujú ich certifikované dvere v hliníkovom prevedení. Ide o veľmi pevný a odolný materiál, do hliníkového rámu je možné osadiť aj rozmerné a ťažké sklá, najnovšie je to trojsklo. Dvere tak spĺňajú všetky požiadavky vysokej ochrany pred ohňom a sú spoľahlivým uzáverom pred šírením ohňa do iných priestorov.

Dvere, ktoré sú definované ako protipožiarne, sa skladajú z viacerých častí a okrem iných obsahujú aj špeciálne ohňovzdorné vložky. Je to len zlomok všetkých dôležitých prvkov, ktoré tvoria celok a sú spoľahlivou ochranou v prípade požiaru. Každému je jasné, že protipožiarne dvere cena Lmmont.sk materiály neodolajú ohňu úplne, ich úlohou je však zaistiť, aby zabránili šíreniu ohňa aspoň na núdzový čas. Hliník je možné používať na ich výrobu, hoci je cenovo trocha drahší, ale bezpečnosť ľudí je dôležitejšia ako peniaze.

Vysoko ohňovzdorné materiály

Cenové ponuky sa vypracovávajú na každú stavbu jednotlivo, nie je možné uviesť jednotnú cenu, pretože tá sa tvorí na základe množstva použitého materiálu, typu a štýlu dverí, ich počtu, ale aj napríklad atypických prvkov, ktoré treba vyrábať na mieru plus špeciálne vybavenie a podobne. Mnohé stavby sú dnes finančne náročné, materiály sú stále drahšie, a tým stúpajú aj celkové náklady stavby, no položka za produkt, ktorý vám môže zachrániť majetok či život by nemala byť posudzovaná len na základe ceny výrobku, ale ceny ľudského života.