postavenie ženy

Home  >>  Žena  >>  postavenie ženy

postavenie ženy

28
Čvc,2023

off

Ženský pohľad na svet hovorí za všetko. Ženy sú vo všeobecnosti vedené riadiť sa viac citmi a nasledovať ich, aj keď to nie je žiadne pravidlo. Intuícia ich vedie cez najväčšie úskalia v ich živote, z ktorých sa dostanú posilnené a poučené.

V minulosti boli ženy vedené k tomu, aby sa starali o domácnosť a o deti a keď niektorá z nich sa rozhodla venovať nejakej inej téme, mnohokrát sa stretla s neakceptovaním a nepochopením. Tento program, alebo takpovediac isté nastavenie sa tiahne so ženským rodom dlhé roky. Ženy niekedy doslova bojujú o pozornosť, o spätnú väzbu od svojich partnerov, ktorí sa istým spôsobom stavajú do vyšších pozícii s väčším právom rozhodovania o to viac, keď sú navyše aj živiteľmi rodiny. Žena, ktorá si so svojím partnerom nemôže prebrať jednotlivé záležitosti, vyrozprávať sa a dostatočne sa vyjadriť, pretože je v takejto pozícii odmietaná, môže strácať samu seba, svoju identitu a takýto opakujúci sa postup ju môže aj dostatočne vyčerpávať.

moderná žena

Ako z toho začarovaného kruhu von? Ako sa opäť prinavrátiť do svojej vlastnej sily, z ktorej je možné vytvárať si krajší svet, život podľa našich vlastných predstáv a snov. Jednoducho neopakovať staré vzorce a programy, ktoré nikam nevedú, oberajú nás o energiu a vnútornú silu.

žena v súlade s prírodou

Začať robiť veci ináč, iným spôsobom, ktorý bude koniec koncov pre obe strany lepší, prínosnejší a efektívnejší. Žena by mala poznať svoju hodnotu, nezahadzovať sa a napredovať  vo svojom osobnostnom rozvoji. Z tohto uhla pohľadu je dôležité, aby bola obklopená podporujúcimi ľuďmi, ktorí ju vedia pochopiť a povzbudiť, keď je najhoršie a inšpirovať do nových projektov.

Ak si už dnešná moderná ženy vyberie kariéru alebo starostlivosť o domácnosť a deti, alebo oba tieto smery vhodne skĺbi, nech je v danom postavení šťastná a spokojná sama so sebou.