Výhody ekonomickej školy

Home  >>  Ekonomika  >>  Výhody ekonomickej školy

Výhody ekonomickej školy

27
Říj,2023

off

Rozmýšľate nad štúdiom na ekonomickej škole? Mnohí pätnásťroční žiaci nad tým veľmi rozmýšľajú. Mať vyštudovanú ekonomickú školu je veľmi nápomocné v ďalšom živote, keď si budete musieť nájsť vhodné zamestnanie, ktoré bude aj veľmi dobre platené. Zaručí vám šťastný a spokojný život. Ja mám vyštudovanú ekonomickú školu. Keď som si vyberala druh môjho vzdelania, už vtedy som snívala o tom, že raz budem sedieť vo vlastnej kancelárii a pracovať s papiermi v administratíve. Administratívna činnosť je spojená s tým, že pracujete aj s počítačom, s programom danej konkrétnej firmy a zároveň vyplňujete rôzne tlačivá, formuláre alebo proste pracujete s rôznymi dokumentami.

financie

To bol môj sen. Sen sa mi splnil, keďže som za pomoci ekonomickej školy získala potrebné vedomosti a zručnosti. Naučila som sa písanie desať prstovou hmatovou metódou na písacom stroji a počítači, kde som získavala samé jednotky. Veľmi ma to bavilo a aj baví dodnes. Rada si len tak ťukám písmenká do notebooku v rôznych programoch na písanie. Stalo sa to mojím hobby. Ďalším skvelým predmetom bola ekonomika. Učila nás ju naša triedna pani učiteľka, ktorá vedela o ekonomike takmer všetko. Preberali sme rôzne učivo, ktoré sa týkalo práve ekonomiky a pracovali sme aj v programoch, ktoré sa zaoberali účtovníctvom.

práca v administratíve

Najneobľúbenejší predmet na našej ekonomickej škole boli hospodárske výpočty a štatistika. Nikto tomu nerozumel, čo od nás pani učiteľka chce a vyžaduje. Nevedela to nikdy dostatočne vysvetliť a naučiť. Ekonomika a ekonomický smer je vo vzdelaní veľmi dôležitý. Naučíte sa tam veľa poznatkov, ktoré by ste nemali z kadiaľ získať a vedieť. V každej firme je potrebná a vy budete mať plno možností, kde sa zamestnáte a vyberiete si pre vás vhodné pracovné miesto a pozíciu. Čím viac skúseností nazbierate, tým sa budete vedieť lepšie uplatniť vo svojom živote.